Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αμφικλείας (Δαδί) Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Folklore Manuscript uoadl:3064 1592 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
3
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αμφικλείας (Δαδί) Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.
Creator:
Λουκάς Τσιτσιπής
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Φθιώτιδα
Town / Village:
Αμφίκλεια (Δαδί) Λοκρίδος
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Ζυγούρος Ιωάννης ετών 70

1


2


3


4


5


6


7


8


9