Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αμφικλείας (Δαδί) Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3064 1559 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
3
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εξ Αμφικλείας (Δαδί) Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.
Συλλογέας:
Λουκάς Τσιτσιπής
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Φθιώτιδα
Πόλη / Χωριό:
Αμφίκλεια (Δαδί) Λοκρίδος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Ζυγούρος Ιωάννης ετών 70
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9