Λαϊκά έθιμα περί τελευτής εκ Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3069 1355 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
5
Original Title:
Λαϊκά έθιμα περί τελευτής εκ Κύπρου.
Creator:
Χαράλαμπος Φωτίου του Φωτίου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Κύπρος
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13