Λαϊκά έθιμα περί τελευτής εκ Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3069 1156 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
5
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαϊκά έθιμα περί τελευτής εκ Κύπρου.
Συλλογέας:
Χαράλαμπος Φωτίου του Φωτίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13