Έθιμα κατά την γέννησιν εκ του χωρίου Μια Μηλιά, της επαρχίας Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3070 1016 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
6
Original Title:
Έθιμα κατά την γέννησιν εκ του χωρίου Μια Μηλιά, της επαρχίας Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.
Creator:
Χριστοθέα Ματσουκάρη του Μιχαήλ
Year submitted:
1965
Data collection period:
Αύγουστος 1965
Geographical region:
Λευκωσία, Κύπρος
Town / Village:
Μια Μηλιά Λευκωσίας Κύπρου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Μουσά Μαρή ετών 50 απόφοιτος δημοτικού
Main subject category:
Folklore
Other subject categories:
Geography - Anthropology - Folklore

1


2


3


4


5