Έθιμα κατά την γέννησιν εκ του χωρίου Μια Μηλιά, της επαρχίας Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3070 1142 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
6
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έθιμα κατά την γέννησιν εκ του χωρίου Μια Μηλιά, της επαρχίας Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.
Συλλογέας:
Χριστοθέα Ματσουκάρη του Μιχαήλ
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
Αύγουστος 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Λευκωσία, Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Μια Μηλιά Λευκωσίας Κύπρου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Μουσά Μαρή ετών 50 απόφοιτος δημοτικού
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5