Λαογραφικά στοιχεία εξ Αμοργού, του νομού Κυκλάδων.

Folklore Manuscript uoadl:3071 1591 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
7
Original Title:
Λαογραφικά στοιχεία εξ Αμοργού, του νομού Κυκλάδων.
Creator:
Μαρουσώ Κωβαίου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Κυκλάδες
Town / Village:
Αμοργός Κυκλάδων
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15