Λαογραφικά στοιχεία εξ Αμοργού, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3071 1629 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
7
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαογραφικά στοιχεία εξ Αμοργού, του νομού Κυκλάδων.
Συλλογέας:
Μαρουσώ Κωβαίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Αμοργός Κυκλάδων
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15