Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πύργου Δυρού Μάνης.

Folklore Manuscript uoadl:3075 1386 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
9
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πύργου Δυρού Μάνης.
Creator:
Αναστασία Ανδρεάκου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Λακωνία
Town / Village:
Πύργος Δυρού Μάνης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Ανδρεάκου Αναστασία ετών 75
Σακούτη Καλλιόπη ετών 41 απόφοιτος δημοτικού
Παπαδημητρίου Μαρία ετών 37 απόφοιτος δημοτικού
Καλάκος Παναγιώτης ετών 50 δημοδιδάσκαλος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10