Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πύργου Δυρού Μάνης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3075 1422 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
9
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Πύργου Δυρού Μάνης.
Συλλογέας:
Αναστασία Ανδρεάκου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Λακωνία
Πόλη / Χωριό:
Πύργος Δυρού Μάνης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Ανδρεάκου Αναστασία ετών 75
Σακούτη Καλλιόπη ετών 41 απόφοιτος δημοτικού
Παπαδημητρίου Μαρία ετών 37 απόφοιτος δημοτικού
Καλάκος Παναγιώτης ετών 50 δημοδιδάσκαλος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10