Συλλογή λαογραφικού υλικού από τα χωριά Κακοπετριά, Κώμα του Γιαλού, Τρίκωμο, Γαλάτα και Τεμβριά, της νήσου Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3076 1254 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
10
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού από τα χωριά Κακοπετριά, Κώμα του Γιαλού, Τρίκωμο, Γαλάτα και Τεμβριά, της νήσου Κύπρου.
Creator:
Χρύσανθος Σαββίδης
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Κακοπετριά Σολέας Κύπρου
Κώμα Γιαλού Σολέας Κύπρου
Τρίκωμο Σολέας Κύπρου
Γαλάτα Σολέας Κύπρου
Τεμβριά Σολέας Κύπρου
Sources:
εργασία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11