Συλλογή λαογραφικού υλικού από τα χωριά Κακοπετριά, Κώμα του Γιαλού, Τρίκωμο, Γαλάτα και Τεμβριά, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3076 1061 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
10
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού από τα χωριά Κακοπετριά, Κώμα του Γιαλού, Τρίκωμο, Γαλάτα και Τεμβριά, της νήσου Κύπρου.
Συλλογέας:
Χρύσανθος Σαββίδης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κακοπετριά Σολέας Κύπρου
Κώμα Γιαλού Σολέας Κύπρου
Τρίκωμο Σολέας Κύπρου
Γαλάτα Σολέας Κύπρου
Τεμβριά Σολέας Κύπρου
Πηγές:
εργασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11