Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κολλάκα, της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Folklore Manuscript uoadl:3078 1433 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
12
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κολλάκα, της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.
Creator:
Χρίστος Ευαγγελίου του Κων/νου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Φθιώτιδα
Town / Village:
Κολλάκα Λοκρίδος Φθιώτιδος
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Σωτηρίου Γαρυφαλιά ετών 76
Ευαγγελίου Μαρία ετών 54
Γεωργατσώνα Ασήμω ετών 49
Κυριαζή Ολυμπία ετών 68
Παπαδημητρίου Δήμος ετών 94

1


2


3


4


5


6


7


8