Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κολλάκα, της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3078 1242 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
12
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κολλάκα, της επαρχίας Λοκρίδος, του νομού Φθιώτιδος.
Συλλογέας:
Χρίστος Ευαγγελίου του Κων/νου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Φθιώτιδα
Πόλη / Χωριό:
Κολλάκα Λοκρίδος Φθιώτιδος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Σωτηρίου Γαρυφαλιά ετών 76
Ευαγγελίου Μαρία ετών 54
Γεωργατσώνα Ασήμω ετών 49
Κυριαζή Ολυμπία ετών 68
Παπαδημητρίου Δήμος ετών 94
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8