Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3082 1183 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
16
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Κύπρου.
Creator:
Ιάκωβος Χρίστου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Κύπρος
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5