Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3082 1085 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
16
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Κύπρου.
Συλλογέας:
Ιάκωβος Χρίστου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Κύπρος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5