Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άσσια, της επαρχίας Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3084 1331 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
18
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άσσια, της επαρχίας Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.
:
Γάμος
Creator:
Χρίστος Κουφός του Θεοδώρου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1965
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Άσσια Αμμοχώστου Κύπρου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Κυριάκου Ελένη ετών 80 αγράμματος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11