Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άσσια, της επαρχίας Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3084 1125 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
18
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Άσσια, της επαρχίας Αμμοχώστου, της νήσου Κύπρου.
Υπότιτλος:
Γάμος
Συλλογέας:
Χρίστος Κουφός του Θεοδώρου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Άσσια Αμμοχώστου Κύπρου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Κυριάκου Ελένη ετών 80 αγράμματος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11