Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αβδού, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3085 1210 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
19
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αβδού, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Ειρήνη Σμυρνάκη
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Ηράκλειο
Town / Village:
Αβδού Ηρακλείου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9