Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αβδού, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3085 1255 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
19
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αβδού, του νομού Ηρακλείου, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Ειρήνη Σμυρνάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Ηράκλειο
Πόλη / Χωριό:
Αβδού Ηρακλείου Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9