Λαογραφική συλλογή του πνευματικού βίου εκ Πέλλα-Παις Κερήνειας, της νήσου Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3087 948 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
20
Original Title:
Λαογραφική συλλογή του πνευματικού βίου εκ Πέλλα-Παις Κερήνειας, της νήσου Κύπρου.
Creator:
Μαρία Μ. Σιεκκερή
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Κύπρος
Town / Village:
Πέλλα-Παις Κερύνειας Κύπρου
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4