Λαογραφική συλλογή του πνευματικού βίου εκ Πέλλα-Παις Κερήνειας, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3087 1081 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
20
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαογραφική συλλογή του πνευματικού βίου εκ Πέλλα-Παις Κερήνειας, της νήσου Κύπρου.
Συλλογέας:
Μαρία Μ. Σιεκκερή
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
Πέλλα-Παις Κερύνειας Κύπρου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4