Ο χορός της Καμάρας στο Αλιβέρι, του νομού Ευβοίας.

Folklore Manuscript uoadl:3089 598 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
22
Original Title:
Ο χορός της Καμάρας στο Αλιβέρι, του νομού Ευβοίας.
Creator:
Αικατερίνη Ι. Αναστασίου
Year submitted:
1965
Data collection period:
1964 - 1965
Geographical region:
Εύβοια
Town / Village:
Αλιβέρι Ευβοίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Παλαιολόγος Ιωάννης φαρμακοποιός
Αγγελέτος Γεώργιος υφασματέμπορος
Μπότσης Παναγιώτης ξυλέμπορος
Παλαιολόγος Γεώργιος συμβολαιογράφος
Αγγελέτος Σταμάτιος υφασματέμπορος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12