Ο χορός της Καμάρας στο Αλιβέρι, του νομού Ευβοίας.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3089 599 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
22
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο χορός της Καμάρας στο Αλιβέρι, του νομού Ευβοίας.
Συλλογέας:
Αικατερίνη Ι. Αναστασίου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1965
Περίοδος συλλογής υλικού:
1964 - 1965
Γεωγραφική περιοχή:
Εύβοια
Πόλη / Χωριό:
Αλιβέρι Ευβοίας
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Παλαιολόγος Ιωάννης φαρμακοποιός
Αγγελέτος Γεώργιος υφασματέμπορος
Μπότσης Παναγιώτης ξυλέμπορος
Παλαιολόγος Γεώργιος συμβολαιογράφος
Αγγελέτος Σταμάτιος υφασματέμπορος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12