Δημοτικά άσματα Νάξου, του νομού Κυκλάδων.

Folklore Manuscript uoadl:3090 482 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
23
Original Title:
Δημοτικά άσματα Νάξου, του νομού Κυκλάδων.
Creator:
Εμμανουήλ Παυλόπουλος
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Κυκλάδες
Town / Village:
Χώρα Νάξου Κυκλάδων
Sources:
συλλογή ασμάτων
Interviewee:
Μετζητάκου Σοφία ετών 75

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11