Δημοτικά άσματα Νάξου, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3090 349 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
23
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημοτικά άσματα Νάξου, του νομού Κυκλάδων.
Συλλογέας:
Εμμανουήλ Παυλόπουλος
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Χώρα Νάξου Κυκλάδων
Πηγές:
συλλογή ασμάτων
Πληροφοριοδότης:
Μετζητάκου Σοφία ετών 75
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11