Συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο γεωργικός βίος εν Νάξω, του νομού Κυκλάδων.

Folklore Manuscript uoadl:3091 624 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
24
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο γεωργικός βίος εν Νάξω, του νομού Κυκλάδων.
Creator:
Μαρία Νικ. Σαχά
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Κυκλάδες
Town / Village:
Κωμιακή Νάξου Κυκλάδων
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Ρουφάνη Ειρήνη οικιακά αγράμματος
Ρουφάνης Κωνσταντίνος ετών 50 γεωργός αγράμματος

1


2


3


4


5


6


7


8