Συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο γεωργικός βίος εν Νάξω, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3091 501 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
24
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού. Ο γεωργικός βίος εν Νάξω, του νομού Κυκλάδων.
Συλλογέας:
Μαρία Νικ. Σαχά
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Κωμιακή Νάξου Κυκλάδων
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Ρουφάνη Ειρήνη οικιακά αγράμματος
Ρουφάνης Κωνσταντίνος ετών 50 γεωργός αγράμματος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8