Λαογραφικόν υλικόν εκ Κωμιακής Νάξου, του νομού Κυκλάδων.

Folklore Manuscript uoadl:3092 724 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
25
Original Title:
Λαογραφικόν υλικόν εκ Κωμιακής Νάξου, του νομού Κυκλάδων.
Creator:
Νικόλαος Ι. Λεβογιάννης
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Κυκλάδες
Town / Village:
Κωμιακή Νάξου Κυκλάδων
Sources:
συλλογή ασμάτων
Interviewee:
Φιλιπποπούλου - Κορρέ Στέλλα ετών 40 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Χωριανοπούλου Μαρία ή Νταμπαμανώλενα ετών 60 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Λεβογιάννη Ζωίτσα ετών 50 αγράμματος
Λεβογιάννης Ιω. ετών 50 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Λεβογιάννης Μ.
Κορρές Κ ετών 85 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Κορρές Μ ετών 80 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Notes:
Πολλές παραπομπές σε δημοσιευμένα κείμενα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39