Λαογραφικόν υλικόν εκ Κωμιακής Νάξου, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3092 397 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
25
Πρωτότυπος Τίτλος:
Λαογραφικόν υλικόν εκ Κωμιακής Νάξου, του νομού Κυκλάδων.
Συλλογέας:
Νικόλαος Ι. Λεβογιάννης
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Κωμιακή Νάξου Κυκλάδων
Πηγές:
συλλογή ασμάτων
Πληροφοριοδότης:
Φιλιπποπούλου - Κορρέ Στέλλα ετών 40 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Χωριανοπούλου Μαρία ή Νταμπαμανώλενα ετών 60 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Λεβογιάννη Ζωίτσα ετών 50 αγράμματος
Λεβογιάννης Ιω. ετών 50 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Λεβογιάννης Μ.
Κορρές Κ ετών 85 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Κορρές Μ ετών 80 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Σημειώσεις:
Πολλές παραπομπές σε δημοσιευμένα κείμενα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39