Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγιάσου της Λέσβου.

Folklore Manuscript uoadl:3094 483 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
26
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγιάσου της Λέσβου.
Creator:
Ιωάννα Σολογένη
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Λέσβος
Town / Village:
Αγιάσος Λέσβου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Σταφιδά Ρηγίνα ετών 56 αγράμματος
Σουσαμλή Ρηγίνα ετών 45 απόφοιτος δημοτικού
Νουλέλλη Δέσποινα ετών 78 απόφοιτος δημοτικού

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21