Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγιάσου της Λέσβου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3094 308 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
26
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Αγιάσου της Λέσβου.
Συλλογέας:
Ιωάννα Σολογένη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λέσβος
Πόλη / Χωριό:
Αγιάσος Λέσβου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Σταφιδά Ρηγίνα ετών 56 αγράμματος
Σουσαμλή Ρηγίνα ετών 45 απόφοιτος δημοτικού
Νουλέλλη Δέσποινα ετών 78 απόφοιτος δημοτικού
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21