Συλλογή λαογραφικού υλικού κατά την διάρκειαν των Χριστουγέννων εκ της νήσου Σάμου.

Folklore Manuscript uoadl:3095 556 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
27
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού κατά την διάρκειαν των Χριστουγέννων εκ της νήσου Σάμου.
Creator:
Ουρανία Δουμάνη
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Σάμος
Town / Village:
Σάμος
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21