Έθιμα από τον ποιμενικό βίο εκ Μυτιλήνης.

Folklore Manuscript uoadl:3096 581 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
28
Original Title:
Έθιμα από τον ποιμενικό βίο εκ Μυτιλήνης.
Creator:
Ραφαήλ Παπαδέλλης του Ευαγγέλου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Λέσβος
Town / Village:
Μυτιλήνη Λέσβου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Παπαδέλλης Ραφαήλ τριτοετής φιλολογίας
Τακηδέλλης Φώτιος ετών 55 απόφοιτος δημοτικού
Μωραϊτου Ζωγραφία ετών 75 τετάρτη δημοτικού
Αβαγιανού Ευαγγελία ετών 65 απόφοιτος δημοτικού
Μπάγια Πάτρα ετών 43 απόφοιτος δημοτικού
Παπαδέλλη Αναστασία ετών 50 τρίτη γυμνασίου
Στεφανή Χρυσάνθη ετών 65 αγράμματος
Παπαδέλλης Ευάγγελος ετών 53 δευτέρα γυμνασίου

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43