Έθιμα από τον ποιμενικό βίο εκ Μυτιλήνης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3096 405 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
28
Πρωτότυπος Τίτλος:
Έθιμα από τον ποιμενικό βίο εκ Μυτιλήνης.
Συλλογέας:
Ραφαήλ Παπαδέλλης του Ευαγγέλου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λέσβος
Πόλη / Χωριό:
Μυτιλήνη Λέσβου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Παπαδέλλης Ραφαήλ τριτοετής φιλολογίας
Τακηδέλλης Φώτιος ετών 55 απόφοιτος δημοτικού
Μωραϊτου Ζωγραφία ετών 75 τετάρτη δημοτικού
Αβαγιανού Ευαγγελία ετών 65 απόφοιτος δημοτικού
Μπάγια Πάτρα ετών 43 απόφοιτος δημοτικού
Παπαδέλλη Αναστασία ετών 50 τρίτη γυμνασίου
Στεφανή Χρυσάνθη ετών 65 αγράμματος
Παπαδέλλης Ευάγγελος ετών 53 δευτέρα γυμνασίου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43