Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κορθίου της νήσου Άνδρου, του νομού Κυκλάδων.

Folklore Manuscript uoadl:3101 523 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
30
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κορθίου της νήσου Άνδρου, του νομού Κυκλάδων.
Creator:
Χρυσούλα Κοντορούση
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Κυκλάδες
Town / Village:
Κορθίον Άνδρου
Sources:
εργασία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35