Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κορθίου της νήσου Άνδρου, του νομού Κυκλάδων.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3101 335 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
30
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ Κορθίου της νήσου Άνδρου, του νομού Κυκλάδων.
Συλλογέας:
Χρυσούλα Κοντορούση
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Κυκλάδες
Πόλη / Χωριό:
Κορθίον Άνδρου
Πηγές:
εργασία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35