Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μόδιον Λοκρίδος, του νομού Φωκίδος.

Folklore Manuscript uoadl:3104 820 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
33
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μόδιον Λοκρίδος, του νομού Φωκίδος.
Creator:
Ασπασία Αθ. Σχοινά
Year submitted:
1966
Data collection period:
23 Δεκεμβρίου 1965 - 8 Ιανουαρίου 1966
Geographical region:
Φωκίδα
Town / Village:
Μόδιον Λοκρίδος Φωκίδος
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Λάσκαρης Κωνσταντίνος ετών 70
Γαρέφω ετών 80
Σχοινά Ασπασία ετών 75

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48