Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μόδιον Λοκρίδος, του νομού Φωκίδος.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3104 837 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
33
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Μόδιον Λοκρίδος, του νομού Φωκίδος.
Συλλογέας:
Ασπασία Αθ. Σχοινά
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
23 Δεκεμβρίου 1965 - 8 Ιανουαρίου 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Φωκίδα
Πόλη / Χωριό:
Μόδιον Λοκρίδος Φωκίδος
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Λάσκαρης Κωνσταντίνος ετών 70
Γαρέφω ετών 80
Σχοινά Ασπασία ετών 75
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48