Γάμος στη νοτιοδυτική Θεσσαλία πριν από 60 - 70 χρόνια.

Folklore Manuscript uoadl:3105 426 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
34
Original Title:
Γάμος στη νοτιοδυτική Θεσσαλία πριν από 60 - 70 χρόνια.
Creator:
Φωτεινή Λιαναρίδου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Θεσσαλία
Town / Village:
Νοτιοδυτική Θεσσαλία
Sources:
καταγραφή μαρτυριών

1


2


3


4


5


6


7


8


9