Γάμος στη νοτιοδυτική Θεσσαλία πριν από 60 - 70 χρόνια.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3105 270 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
34
Πρωτότυπος Τίτλος:
Γάμος στη νοτιοδυτική Θεσσαλία πριν από 60 - 70 χρόνια.
Συλλογέας:
Φωτεινή Λιαναρίδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Θεσσαλία
Πόλη / Χωριό:
Νοτιοδυτική Θεσσαλία
Πηγές:
καταγραφή μαρτυριών
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9