Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3107 626 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
36
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Μαρία Βισκαρουδάκη του Ιωάννου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Λασίθι
Town / Village:
Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Φανουριάκη Αφροδίτη ετών 30
Βισκαρουδάκη Χρυσάνθη ετών 38
Βισκαρουδάκη Ματία ετών 49
Βισκαρουδάκη Καλλιόπη ετών 50
Καροφυλλάκης Μιχαήλ ετών 38 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Βισκαρουδάκης Νικόλαος ετών 58 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Βισκαρουδάκης Ιωάννης ετών 52 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30