Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3107 506 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
36
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Μαρία Βισκαρουδάκη του Ιωάννου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Κουδουμαλιά Οροπεδίου Λασιθίου Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Φανουριάκη Αφροδίτη ετών 30
Βισκαρουδάκη Χρυσάνθη ετών 38
Βισκαρουδάκη Ματία ετών 49
Βισκαρουδάκη Καλλιόπη ετών 50
Καροφυλλάκης Μιχαήλ ετών 38 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Βισκαρουδάκης Νικόλαος ετών 58 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Βισκαρουδάκης Ιωάννης ετών 52 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30