Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καστελλίου - Φουρνής, της επαρχίας Μεραμβέλλου, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3109 312 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
37
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καστελλίου - Φουρνής, της επαρχίας Μεραμβέλλου, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Γεώργιος Δρακωνάκης του Ιωάννου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1965 - 1966
Geographical region:
Λασίθι
Town / Village:
Καστέλλιον-Φουρνή Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Μπαρμπύνη Γαρυφαλλιά ετών 60 αγράμματος
Νικητάκης Σταύρος ετών 90 αγράμματος
Αμαριωτάκη Αργυρώ ετών 75 αγράμματος
Νικητάκη Καλλιόπη ετών 85 απόφοιτος δημοτικού
Λυράκη Άννα ετών 80 αγράμματος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39