Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καστελλίου - Φουρνής, της επαρχίας Μεραμβέλλου, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3109 327 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
37
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ του χωρίου Καστελλίου - Φουρνής, της επαρχίας Μεραμβέλλου, του νομού Λασιθίου, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Γεώργιος Δρακωνάκης του Ιωάννου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1965 - 1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λασίθι
Πόλη / Χωριό:
Καστέλλιον-Φουρνή Μεραμβέλλου Λασιθίου Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Πληροφοριοδότης:
Μπαρμπύνη Γαρυφαλλιά ετών 60 αγράμματος
Νικητάκης Σταύρος ετών 90 αγράμματος
Αμαριωτάκη Αργυρώ ετών 75 αγράμματος
Νικητάκη Καλλιόπη ετών 85 απόφοιτος δημοτικού
Λυράκη Άννα ετών 80 αγράμματος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39