Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Λουσακιών Κισσάμου και Λουπασιανών Μεσογείων Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Folklore Manuscript uoadl:3116 527 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
40
Original Title:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Λουσακιών Κισσάμου και Λουπασιανών Μεσογείων Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.
Creator:
Ειρήνη Αντονωμανωλάκη
Year submitted:
1966
Data collection period:
23/12/1965 - 10/1/1966
Geographical region:
Χανιά
Town / Village:
Λουσακιές Κισσάμου Χανίων Κρήτης
Λουσακιανές Μεσογείων Κισσάμου Χανίων Κρήτης
Sources:
επιτόπια έρευνα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23