Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Λουσακιών Κισσάμου και Λουπασιανών Μεσογείων Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3116 526 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
40
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή λαογραφικού υλικού εκ των χωρίων Λουσακιών Κισσάμου και Λουπασιανών Μεσογείων Κισσάμου, του νομού Χανίων, της νήσου Κρήτης.
Συλλογέας:
Ειρήνη Αντονωμανωλάκη
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
23/12/1965 - 10/1/1966
Γεωγραφική περιοχή:
Χανιά
Πόλη / Χωριό:
Λουσακιές Κισσάμου Χανίων Κρήτης
Λουσακιανές Μεσογείων Κισσάμου Χανίων Κρήτης
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23