Κυπριακά δίστιχα από την επαρχία Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.

Folklore Manuscript uoadl:3131 440 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
45
Original Title:
Κυπριακά δίστιχα από την επαρχία Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.
Creator:
Χρυσούλα Γ. Κερκίδου
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Λευκωσία, Κύπρος
Town / Village:
επαρχία Λευκωσίας Κύπρου
Sources:
επιτόπια έρευνα
Main subject category:
Folklore
Keywords:
Δημοτική ποίηση

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28