Κυπριακά δίστιχα από την επαρχία Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.

Χειρόγραφο Λαογραφίας uoadl:3131 462 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Αύξων αριθμός χειρογράφου:
45
Πρωτότυπος Τίτλος:
Κυπριακά δίστιχα από την επαρχία Λευκωσίας, της νήσου Κύπρου.
Συλλογέας:
Χρυσούλα Γ. Κερκίδου
Έτος κατάθεσης εργασίας:
1966
Περίοδος συλλογής υλικού:
1966
Γεωγραφική περιοχή:
Λευκωσία, Κύπρος
Πόλη / Χωριό:
επαρχία Λευκωσίας Κύπρου
Πηγές:
επιτόπια έρευνα
Κύρια θεματική κατηγορία:
Λαογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Δημοτική ποίηση
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28