Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Γουριάς Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Folklore Manuscript uoadl:3138 413 Read counter

Unit:
Βιβλιοθήκη Λαογραφίας
Manuscript number:
52
Original Title:
Συλλογή λαογραφικής ύλης εκ Γουριάς Μεσολογγίου, του νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Creator:
Βασιλική Ζαρζάνη
Year submitted:
1966
Data collection period:
1966
Geographical region:
Αιτωλοακαρνανία
Town / Village:
Γουριά Μεσολογγίου Αιτωλοακαρνανίας
Sources:
επιτόπια έρευνα
Interviewee:
Δρόγκου Αναστασία
Καλύβα Ελένη
Καλλιάφα Αλτάνη έτών 60 αγράμματος
Λιαπίκου Αμαλία ετών 75 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Ζαρζάνη Ευθυμία ετών 60 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Μόσχου Αγγελική ετών 50 αγράμματος
Λιαπίκου Βασιλική ετών 40 γραμ. γνώσεις στοιχειώδεις
Καββαδία Πολυξένη ετών 72 αγράμματος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33